مشتریان هرگاه مشاهده کنند در جایی دیگر خدمات بهتری به آن ها ارائه می شود ، لحظه ای درنگ نمی کنند .      

«مشتریان خود خواه ، مصمم ، ظالم ، ناسپاس و دمدمی مزاج هستند .

اما با توجه به نیازها ، خواسته ها ، امیال و تفکراتشان همیشه حق با آن هاست . »

—–برایان تریسی—–

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است ابن سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است این سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند