جذب مشتریان جدی و حفظ مشتریان گذشته عملکرد راهبردی یک کسب و کار موفق است.

برای نگه داشتن حس ایجاد شده بین خودتان و مشتریان تان چه برنامه ای دارید ؟

سوددهی نتیجه ی بدست آوردن مشتریان و نگه داشتن آن ها به روشی مقرون به صرفه در دراز مدت است.

شما برای بدست آوردن یک مشتری جدید متحمل هزینه می شوید و باید او را نگه دارید که دوباره متحمل هزینه نشوید .

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است ابن سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است این سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند