هزینه جذب مشتریان در مرحله نخست بسیار بالاست و هزینه حفظ و نگه داری آن ها بسیار پایین تر است.

اگر موفق ترین شرکت ها در زمینه بازاریابی را مورد مطالعه قرار دهید ، در می یابید که راهبرد تمام آن ها جذب مشتریان جدید و سپس حفظ و نگه داری آن ها است .

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است ابن سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است این سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند