هدف واقعی هر کسب و کار «به دست آوردن و حفظ مشتری جدید است»

——«پتر دراکر»——

بسیاری از مردم تصور می کنند که هدف واقعی هر کسب و کار تنها به دست آوردن سود است و این مخرب ترین و زیان بار ترین فکر یک کاسب است .

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است ابن سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است این سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند