عامل اصلی شکست 48% از کسب و کارها ، کندی یا ناکارآمدی در حوزه ی بازاریابی ، فروش و تبلیغات است .

——«Dun & bradstreet»——

 

در اقتصاد رقابتی و پویا ، بازاریابی کار هر کسب و کار موفق است . بدون توجه به کسب و کارتان ، شما بازاریاب هستید.

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است ابن سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است این سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند