بازاریابی راهبردی هنر و دانشی است که می توانید آن را تعیین کنید .

مشتریان فعلی و آینده شما واقعا چه می خواهند و به چه چیزهایی نیاز دارند .

( یعنی محصولات و خدماتی که توانایی خرید و استفاده از آن را دارند . )

سپس از طریق طراحی و توسعه ی محصولات و خدمات به مشتریان خود

کمک کنید تا با برآورده شدن نیازهای شان ، احساس رضایت داشته باشند .

هدف بازاریابی راهبردی اینست که شما را قادر سازد تا محصولات و خدمات خود را بیشتر و با قیمت بالاتر در یک محدوده ی

گسترده ی جغرافیایی به فروش برسانید و به ثبات ، قدرت و رهبری بازار

دست پیدا کنید .

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است ابن سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است این سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند